s118th

      1. s118th

…je to stále dokola nutnost se vyjádřit. Jenže žádný projev není dostatečný.

Comments are Disabled