CZ
Tento web prochází rekonstrukcí. Prozatím zde najdete skladby, které byly vytvořeny v období mezi lety 1994-2021. Od roku 2021 jsem se začal učit, jak míchat a mastrovat skladby, a proto všechny skladby upravuji do technicky i aranžérsky dokonalejší podoby. Vzhledem k velkému množství skladeb, bude na to potřeba čas. Prozatim jsou zde původní skladby mp3.

EN
This website is undergoing reconstruction. For the time being, you will find tracks that were created between 1994 and 2021. Since 2021, I have been learning how to mix and master tracks, and therefore I am revising all tracks to achieve a technically and arrangement-wise superior form. Due to the large number of tracks, this will take some time. Currently, only the original MP3 tracks are available.

music sketches