about

Ty to stránky jsou pro mě něco jako denník a archiv. Jsou zde hudební skladby od roku 1994 až do dnešních dnů. Nově zde přibyvá i má vizuální tvorba formou videoklipů.

Názvy skladeb se skládají z písmene a čísla. Písmeno určuje rok a číslo je pořadové číslo skladby v daném roce.
Krom písmene A které zahrnuje rok 1994-1997. B – 1998, C – 1999, D – 2000, …. V – 2018

patrickbergman.com
patrikbergman.cz
patrikbergman.name